Відмінність можливостей PKI, обгрунтування для придбання PKI DigiCert труднощі управління ССЛ сертифікатами купити в Україні PKI Україна
Логотип департаменту безпеки WebTrust ТОВ Адграфікс

Огляд можливостей PKI

Завдяки SSL-сертифікатам користувачі у всьому світі можуть обмінюватися конфіденційною інформацією, будучи впевненими в тому, що вона захищена від зловмисних дій хакерів, і без побоювань користуватися Інтернетом для спілкування в ділових і особистих цілях, в тому числі для здійснення банківських операцій і покупок, а також для соціального спілкування і розробки продуктів.

В умовах інформаційного вибуху і швидкого поширення хмарних обчислень важливість SSL-сертифікатів зростає ще більше. Без впевненості в тому, що вони знаходяться на легітимному, а не на підробленому сайті, користувачі остерігаються обмінюватися цінною інформацією або робочими даними. Популярність соціальних сайтів і акцент на співробітництво через Інтернет в сучасних підприємствах ведуть до подальшого підвищення значення SSL-сертифікатів при користуванні Інтернетом як в робочих, так і в особистих цілях. Зростає обсяг особистої і професійної інформації, якою користувачі обмінюються по мережі, і тому їм потрібно впевненість в тому, що дані їх облікових записів надійно захищені.

Перехід на 2048-бітний стандарт SSL-сертифікатів допомагає підвищити впевненість власників веб-сайтів в безпеці обміну даними в мережі. Проте, загроза для безпеки підприємств, навіть якщо вони забезпечили високий рівень захисту, залишається високою. Однією з основних причин цього є неефективне управління SSL-сертифікатами.

Чотири причини неефективності управління SSL-сертифікатами.

В цьому документі показано, як неефективне управління SSL-сертифікатами може привести до зниження ефективності роботи, невідповідності нормативним вимогам і навіть завдати шкоди підприємству, і як правильно обраний засіб управління допомагає компаніям більш ефективно відстежувати SSL-сертифікати і управляти ними.

Вартість проблем, пов'язаних з SSL-сертифікатами

Вартість володіння несанкціонованим або недійсним SSL-сертифікат може бути досить значною. Керувати SSL- сертифікатами складно, а управління SSL-сертифікатами в хмарі - це проста задача. Вартість помилок установки і настройки вручну може виявитися дуже високою. Це може завдати шкоди бізнесу, і для усунення проблем, пов'язаних з неправильною установкою, доведеться використовувати додаткові ресурси і відволікати ІТ-персонал від роботи над важливими проектами. Помилки, пов'язані з людським фактором, підвищують ризик для безпеки веб-сайту і користувачів.

Крім того, багатоетапний і складний процес відстеження сертифікатів вручну з використанням таблиць Excel забирає багато часу у співробітників ІТ-відділу. У великих підприємствах багато часу йде на управління сертифікатами, виданими різними центрами сертифікації. Втрачені угоди - ще один важливий фактор вартості. При отриманні повідомлення про закінчення терміну дії сертифіката 43% корпоративних користувачів скасують транзакцію і 77% споживачів - відмовляться від покупки на стадії корзини.

Крім того, підвищуються витрати підприємства, пов'язані зі збільшенням числа звернень в службу ІТ-підтримки з боку співробітників і клієнтів, які отримують попередження про недійсні сертифікати.

Для підприємств, зобов'язаних дотримуватися державних вимог, наприклад норми Закону про право збереження медичного страхування та захисту даних (HIPAA) і Стандарт безпеки даних в індустрії платіжних карт (PCI), прострочені SSL-сертифікати можуть стати серйозною проблемою. У галузі охорони здоров'я діють закони, згідно з якими організації зобов'язані повідомляти про всі випадки порушення безпеки даних. За порушення можуть стягуватися великі штрафи. Значні штрафи також накладаються за недотримання вимог про використання SSL-сертифікатів при здійсненні операцій з платіжними картами.

У багатьох компаніях діють внутрішні правила безпеки, обов'язкові для дотримання. Витрати організацій на усунення наслідків невідповідності нормативним вимогам можуть в три рази перевищити витрати на вжиття заходів по впровадженню необхідних стандартів безпеки даних.

У загальному і цілому, відстеження сертифікатів вручну - складний процес, пов'язаний з багатьма проблемами і великими витратами. Основна частка витрат, пов'язаних з неефективним управлінням сертифікатами, доводиться на «порушення безперервності бізнесу» та «зменшення ефективності ІТ-систем».

Складність відстеження сертифікатів веде до виникнення проблем

Витрати при управлінні сертифікатами

Труднощі управління SSL-сертифікатами

Проблема полягає в тому, що управляти великою кількістю сертифікатів дуже складно. На підприємствах можуть використовуватися сотні, якщо не тисячі, сертифікатів, і кожен з них має свою дату закінчення терміну дії. Співробітники, відповідальні за управління сертифікатами, іноді звільняються, а це ще більше підвищує ймовірність того, що про завдання управління деякими сертифікатами може бути забуто.

Ситуація ще більше ускладнюється, якщо в організації використовуються сертифікати, видані різними центрами, або самозавірені сертифікати. Хоча деякі центри сертифікації (ЦС) пропонують засоби управління, більшість з них не може бути застосовано до сертифікатів від інших ЦС, навіть якщо вони використовуються в одному середовищі.

На підприємствах з інфраструктурою, де використовуються розподілені мережі і різні додатки, можуть діяти різні правила безпеки і вимоги до SSL-сертифікатів. У той же час підприємства повинні забезпечувати дотримання галузевих стандартів. Наприклад, вони зобов'язані виконати вимоги Національного інституту стандартів і технологій США (НІСТ) по переходу від 1024-бітного до 2048-бітного шифрування для всіх SSL-сертифікатів. Підприємствам потрібна оглядовість в масштабах всієї мережі для виявлення всіх сертифікатів, що підлягають міграції.

ЦС з недостатньо захищеною інфраструктурою можуть стати жертвами атак зловмисників. Якщо це станеться, компанії повинні знати про наявність в своєму середовищі SSL-сертифікатів потерпілого ЦС, щоб припинити їх дію або перейти до сертифікатів іншого ЦС з більш надійною інфраструктурою.

З огляду на складності і різноманіття встановлених SSL-сертифікатів висока ймовірність виникнення помилок. Наприклад, в одних випадках потрібно установка проміжних сертифікатів, а в інших - ні. Установка і відновлення сертифікатів не обов'язково входять в число повсякденних задач. При установці SSL-сертифікатів вручну адміністратори повинні покладатися на свою пам'ять і ретельно документувати роботу, щоб забезпечити своєчасне продовження і правильність установки сертифікатів

Потреба: всеохоплююча система управління SSL-сертифікатами

Рішення: система управління SSL-сертифікатами, що полегшує їх виявлення і моніторинг, а також підтримує автоматичне продовження і перенесення. Ефективне рішення для управління SSL-сертифікатами має забезпечувати надання точної інформації про види використовуваних сертифікатів, а також підтримувати їх своєчасне продовження і автоматичний перехід на сертифікати іншого ЦС.

Характеристики ефективного рішення для управління SSL-сертифікатами.
• Автоматизація завдань виявлення і моніторингу. Співробітникам організації більше не буде потрібно вручну шукати номера або типи SSL-сертифікатів, які використовуються в їх середовищі.
• Автоматизація управління життєвим циклом сертифікатів, включаючи продовження і установку. Установка проміжних сертифікатів може представляти складності для системних адміністраторів, незнайомих з SSL-сертифікатами. Система управління SSL-сертифікатами з можливостями автоматичного перенесення і продовження проміжних сертифікатів допоможе уникнути некоректної установки і забезпечити безперервність бізнесу.
• Широкі можливості звітності. Підтримка подання звітів по всіх SSL-сертифікатах, включеним до опису, в цілях звітності та забезпечення відповідності нормативним вимогам. Надаються докладні звіти і зведення для керівництва.
• Охоплення всіх SSL-сертифікатів від будь-яких ЦС, включаючи самозавірені сертифікати, позбавляє від необхідності використовувати безліч окремих засобів управління, дозволяючи управляти всіма сертифікатами з однієї консолі.
• Робота в розподілених мережах. Комплексне рішення працює з всіма SSL-сертифікатами незалежно від того, де вони встановлені.
• Повідомлення про наближення дати закінчення терміну дії сертифікатів. Усунення ризику раптового припинення дії сертифіката і появи попереджень в браузерах користувачів і відвідувачів веб-сайту.
• Рейтинг безпеки SSL-сертифікатів. Забезпечення дотримання користувачами передових галузевих методик і стандартів.
• Зручність доступу. Сертифікатами можна управляти і з настільних комп'ютерів, і з мобільних пристроїв.
• Зручність управління. Ідеальною системою управління SSL-сертифікатами є рішення на основі хмари, що звільняє організації від необхідності управління сервером і програмним забезпеченням.

Єдине комплексне рішення допоможе організаціям, які нині зазнають труднощів з управлінням SSL-сертифікатами, забезпечити їх оглядовість в масштабах всього підприємства.

Поширені проблеми управління сертифікатами

Проблеми при управлінні сертифікатами

44% організацій вказали, що проблеми, такі як некоректна установка або настройки SSL-сертифікатів, «кілька» або «надзвичайно» поширені в їх організації. У 45% організацій мали місце порушення системи безпеки внаслідок проблем з SSL-сертифікатами. 56% респондентів відзначили, що їм складно відстежувати терміни закінчення дії сертифікатів.

Рішення: система управління SSL-сертифікатами, подібна службі Certificate Intelligence Center, яка автоматизує процеси виявлення і продовження SSL-сертифікатів. Маючи ефективне рішення для управління SSL-сертифікатами, організації можуть скоротити ризики, пов'язані з установкою, налаштуванням і відстеженням сертифікатів вручну, підвищити ефективність роботи ІТ-персоналу, безпеку користувачів і забезпечити відсутність простоїв.
Top ^

При виборі способу створення PKI для виконання критично важливих можливостей, підприємствам необхідно вибирати між розгортанням програмного забезпечення PKI всередині компанії або аутсорсингу послуг PKI у надійного провайдера. Внутрішні розгортання часто мають властиві недоліки - самостійно створене програмне забезпечення, обмежену фізичну безпеку і низьку надмірність, що перешкоджає успішній реалізації PKI. Процес планування, покупки, впровадження, розгортання і тестування власної PKI може зайняти багато місяців, затримуючи розгортання стратегічних бізнес-ініціатив, а також віддачу від існуючих інвестицій. Аутсорсировані PKI пропонують ряд переваг, включаючи зниження вартості володіння, швидке розгортання і зниження ризику.

Критичні фактори при створенні PKI

При виборі рішення PKI потрібно враховувати такі фактори, які охоплюють технологію PKI, інфраструктуру і бізнес-практику:

Відмінності між автономним програмним забезпеченням PKI і керованої службою DigiCert PKI

Фактор успіхуФункціональність PKIАвтономне програмне забезпечення PKI
Функціональність PKI Повнофункціональний PKI. Досвід сотень підприємств Підприємство розробляє, будує, розгортає і підтримує інфраструктуру PKI і несе 100% відповідальності за безпеку реалізації. Не маючи перевіреного програмного забезпечення та професійного досвіду розробки PKI
Простота інтеграції Безшовна інтеграція з стандартними додатками, браузерами, поштовими клієнтами і т.д. Потрібно власне клієнтське програмне забезпечення для всіх користувачів і додатків
Доступність і масштабованість Гарантована доступність PKI і аварійне відновлення за запитом. Масштабованість. Використання високопродуктивної відмовостійкої інфраструктури 100% відповідальність за інфраструктуру і відновлення після збою. Надмірність і масштабованість обмежена.
Безпека та управління ризиками Гарантована безпека. Значна практика створення і використання PKI. Зовнішній аудит Повна відповідальність за безпеку інфраструктури, розробка власних політик і практики. 100% відповідальність за ризики
Персонал Строгий процес відбору співробітників. Високої професіоналізм в області безпеки. Сучасна база знань і набори навичок
Сфера діяльності Міжнародна мережа центрів сертифікації. Підприємство може вибирати приватні особи і / або загальнодоступні мережі довіри Приватна перехресна крос сертифікація